Fra utstillingen i Sandefjord Kunstforening, oktober 2004
Til presentasjonsdelen