Fra Cafe Velle i Tønsberg, malerier innkjøpt av Velle Utvikling AS, 2007
Til presentasjonssiden