Fra utstilling hos KopiPartner, Sandefjord, 2008
Til presentasjonssiden